Infrastruktur

Infrastruktur vs redskap vs ressurs

 • redskap: brukes bevisst til å oppnå et mål
 • infrastruktur: brukes ubevisst, gjør bruk av redskaper mulig
 • ressurs: for-brukes ubevisst, gjør bruk av redskaper og infrastrukturer mulig

Avhengig av “hvem” og “når”

 • rørleggerens redskap er infrastruktur for meg
 • miljøaktivistens redskap er ressurs for meg

Infrastruktur 1 (av 2)

 • embeddedness (inside other structures, social arrangements, technologies)
 • transparency (does not have to be reinvented or assembled each time it is used)
 • reach or scope (beyond a single event or one-site practice, temporally or spatially)
 • learned as part of membership (CoP)

Infrastruktur 2 (av 2)

 • links with conventions of practice (shapes and shaped by conventions within a CoP)
 • embodiment of standards (standardized plug-in to other infrastructures)
 • built on installed base (does not grow de novo)
 • visible upon breakdown

Medvirkning når infrastrukturer (om)bygges

Utfordringer

 • Kompleksitet: en endring berører vaner, relaterte infrastrukturer, ressursbruk, standarder
 • Endring i “modne” infrastrukturer skjer sakte på en ujevn og inkrementell måte
  • utbalanserer endringer med endringer i resten av infrastukturen
  • overvinner motstand mot endring gjennom å introdusere ‘usynlig’ endring
  • denne slags sakte endring er innebygget del av infrastrukturer

Misforståelser om infrastrukturell endring

 • Infrastrukturer endres aldri - jo, de endres hele tiden men sakte
 • Det finnes en punkt som må endres og så vil alt annet følge (f.eks. vaner eller teknologi) - en endring vil gi ringvirkninger som er vanskelig å forutse
 • Infrastrukturer og ressurser må bli “redskaper” for folk flest

Alternativer

 • Tilbake til teknokratisk systembygging (udemokratisk, utfall avhengig av systembyggerens ståsted)
 • Populistisk systembygging (forenkle og mobilisere følelser hos folk flest)
 • Læring om infrastrukturer
  • Forskning
  • Formidling
  • Endring

En søknad

Infrastructural sensibilities

 • “Sensibility”: (making) sense (Ranciere)
 • Infrastrukturenes estetikk (aisthesis != noesis)
  • WP1: Å se infrastrukturer (hva er synlig, hva er usynlig)
  • WP2: Å høre infrastrukturer (bakgrunnsstøy)
  • WP3: Å føle og lukte infrastrukturer (teksturer, lukt)

Endring

 • Når infrastrukturene blir synlige
  • WP4: Nye infrastrukturer
  • WP5: Infrastukturell brudd
 • WP6: Politikk: collective sensibilities og muligheter for endring